Ejerskifte

 


Når en andelshaver sælger sin ejendom, skal andelshaveren foretage aflæsning af vandmåler på skæringsdatoen. Aflæsningen fremsendes til Ølsted Strands Vandværk på email info@oesv.dk.

Slutopgørelsen udfærdiges af vores administration og fremsendes til sælger. 

Sælger fremsender ligeledes information om de nye ejere til vandværket, som sender næste opkrævning til de nye ejere.

Vi henviser i øvrigt til vore vedtægter vedrørende ejerskifte.