Persondataforordning

 
De følgende sider beskriver, hvordan Ølsted Strands Vandværk og leverandører til værket administrerer de personlige data, som udveksles med andelshaverne og selskabet.